Admin.Easy Suite

Admin.Easy® System Administrator Tools dækker over en række selvstændige hjælpedatabaser som kan være til stor hjælp for en Notes/Domino systemadministrator.


Er I sikre på at jeres Domino cluster er synkroniseret med hensyn til databaser, så failover kan foregå uden problemer?

Gør jeres Domino/Notes brugeradministration nemmere for
it- eller HR-afdelingen

Ønsker I, at jeres medarbejdere udsender e-mails med ensartede signaturer?

Helpdesk.Easy

Enhver afdeling, som har til opgave at behandle virksomhedens henvendelser, får hjælp til at effektivisere funktionen med Helpdesk.Easy®.

Export.Easy

Værktøjer til migrering af IBM Notes applikationer.

Migration & Consolidation Suite – Omfattende analyseværktøjer til IBM Domino miljøerDenne scanning er den indledende scanning af IBM Notes/Domino-miljøet, som giver os et overblik over brugere og fællespostkasser.Scanning foretages på alle eller udvalgte databaser på en IBM Domino-server for at undersøge, om der er aktivitet i databaserne, men også hvilke brugere som er aktive.Private views migreres ikke, da migreringsprogrammer ikke kan læse dem. Derfor bør de identificeres – i hvert fald, så brugerne kan informeres omkring det.

For at få et overblik over mængden af e-mails i en migreringssituation, har vi udviklet Mail Size Scan (MSS).

Denne applikation kan benyttes selvstændigt eller som en del af Migration & Consolidation Suite (MCS).


Vores User Activity Scanner (UAS) scanner om brugeren har haft aktivitet i databaser inden for et bestemt tidsinterval, fx de sidste 3 måneder i jeres mailbokse og IBM Notes databaser.