Vi har netop frigivet en ny version af Admin.Easy User Creator, nemlig version 3.1

IBMconnections_sander

Forbedringer:

  • Mulighed for variabel som ShortName (med enten store eller så bogstaver) i standard password ved brugeroprettelse.
  • Mulighed for en fast tekst fx “12345” som en del af standard password – enten foran eller bagved.
  • Mulighed for at sætte Internet password efter samme regel som Notes password ved brugeroprettelse.
  • Forbedring til feltvalidering i brugeroprettelses-wizard.
  • Mulighed for overstyring af password i brugeroprettelses-wizard.
  • Mulighed for overstyring af Afdeling i brugeroprettelses-wizard.
  • Mulighed for overstyring af Firma i brugeroprettelses-wizard.
  • Mulighed for at forudfylde formular i brugeroprettelses-wizard ud fra tekst fil (standard Domino brugeroprettelsesfil).
  • Mulighed for at vælge grupper i brugeroprettelses-wizard.
  • Diverse optimeringer til webservicen til brugeroprettelse (hvis I ønsker at kalde brugeroprettelsen fra et eksternt program).

Ved at kombinere ovenstående muligheder, får I nu mulighed for at oprette brugere med standard password som fx 1234+<shortname>, som 1234MSH.