Gør jeres Domino/Notes brugeradministration nemmere for it- eller HR-afdelingen

usercreator

Admin.Easy® User Creator-applikationen har til formål at lette brugeradministrationen i et IBM Notes/Domino-miljø. Det gælder oprettelse og nedlæggelse af brugere samt den daglige brugeradministration. Da systemet benytter prekonfigurerede profiler i stedet for Domino policies, sikres det, at brugerne oprettes korrekt og enstartet hver gang. Desuden kan brugeroprettelsen nemt overlades til HR-afdelingen eller first line it-supportere. I profilerne gemmes en lang række oplysninger om, hvordan brugere oprettes, fx adresseoplysninger, certifikat, adgangsrettigheder, gruppemedlemskaber samt regler for navngivning af ID- og postkassefiler.

Tildeling af administratorrettigheder og distribution af certifikater og password til de personer, der skal administrere systemet, er ikke længere nødvendigt. Da adgangen til Admin.Easy® User Creator ikke kræver administratoradgang til serverne, er det muligt for andre end it-afdelingen at oprette, vedligeholde og slette brugere. Alt styres ved hjælp af forskellige roller.

Oprettelse af brugere
Når en eller flere profiler er oprettet, kan brugerne registeres i Admin.Easy® User Creator. Brugerne kan oprettes på to måder: Advanced eller ved hjælp af en wizard. Ved advanced oprettelse har man adgang til at rette samtlige informationer, der også vedligeholdes i profilen. Ved oprettelse ved hjælp af en wizard guides man igennem brugeroprettelsen og skal kun indtaste basisoplysninger som navn, e-mail-adresse, telefonnumre og hjemstedserver. Resten af informationerne hentes automatisk fra profilerne.

 

Funktioner:

  • Oprette nye brugere (ved hjælp af wizard eller advanced).
  • Nulstille både internet password og/eller Notes password via ID vault.
  • Omdøbe brugere korrekt via administrationsprocessen.
  • Tildele brugere adgangsrettigheder (tilmelding til ACL-grupper).
  • Ændre adresseoplysninger på personer uden ACL-adgang til Domino Directory.
  • Ændre/nulstille videresendelsesadresse.
  • Slette brugere (sættes automatisk i Deny Access gruppe).
  • Lukke brugere ude af systemet (lockout).
  • Nulstille password digest felter
  • Synkronisering med Domino Directory.
  • Re-certificering af Notes-brugere
  • Registrering af hvem der har tildelt/foretaget ændringer på personer, samt hvornår.

Alle administrative opgaver udføres ved at følge wizards. Rollebaseret adgang til databasen giver adgang til at oprette forskellige opgaver alt efter, hvilke roller brugeren har fået tildelt – fx kan HR-afdelingen opdatere adresseoplysninger på brugeren uden at få lov at nulstille passwords eller oprette/slette brugere.

Se hvor nemt en bruger kan oprettes i IBM Notes/Domino ud fra en wizard: