Private views migreres ikke, da migreringsprogrammer ikke kan læse dem. Derfor bør de identificeres – i hvert fald, så brugerne kan informeres omkring det.

Vi har derfor udviklet en applikation til at identificere private views i brugernes postkasse.

Output af scanningen gemmes i en separat database og indeholder et antal dokumenter pr. bruger. Hvert dokument indeholder en henvisning til en private folder.