Vi har løsningen til datamigrering, hvis jeres IBM Notes applikationer kodes om i fx MS SharePoint, eller der skal laves en .NET løsning.
Ofte vil data skulle eksporteres ud af Notes-databasen og ind i den nye applikation.

Vi har et egenudviklet værktøj ”Export.Easy Migration”, som vi kan benytte til at foretage komplette designscanninger, hvor information omkring forms, subforms, og felter scannes og gemmes.

Disse informationer kan behandles manuelt, fx ved at felter forsynes med labels.

ExportEasyMigration_01

I databasen oprettes en Datasource, og man bestemmer selv, hvilke dokumenter/records, der skal eksporteres ud. Derefter foretages en ”mapping” fra Notes felter til felter i en SQL-tabel eller til en CSV fil.

Er tabellen ikke oprettet i MS SQL endnu, kan Export.Easy desuden generere en SQL query, således at tabellen kan oprettes automatisk ud fra mapping-specifikationen.

Når data er mappet, kan data meget nemt overføres, og man kan lave løbende justering med nye felter. Det er muligt at foretage ”automatisk” mapping, fx hvis en Notes database skal tømmes for data.

Attachment håndteres ved at disse udtrækkes af Notes databasen og placeres i en folderstruktur i Windows, således at disse senere kan ”parres” med records i MS SQL, hvis man senere vil hente attachments ind.
Indholdet af rich text felter inkl. formattering eksporteres ud i MHTML (MIME HTML) og kan yderligere konverteres til PDF, hvis dette ønskes.

I forbindelse med dataeksport vil det også kunne lade sig gøre at foretage samtidig datavask, fx hvis kundedata skal udtrækkes fra et Notesbaseret CRM system og importeres ind i et andet.