Ønsker I, at jeres medarbejdere udsender e-mails med ensartede signaturer?

Admin.Easy® Signature Maintenance kan indsætte information i signaturen på baggrund af faste tekster samt informationer fra persondokumentet i Domino Directory. Ønsker I information hentet fra fx en telefonbog eller en medarbejderdatabase, så er dette også muligt – endda helt uden programmering!
Fordele:

 • Altid korrekte oplysninger i den enkelte medarbejders signatur.
 • Kunder og samarbejdspartnere har nem adgang til jeres kontaktoplysninger.
 • Signaturen kan benyttes aktivt i jeres markedsføring fx til kampagner, hvor I kan indsætte bannere og links til hjemmesider eller skrive budskaber til jeres kunder.
 • Professionel fremtoning, da alle uønskede signaturer fjernes.
 • Tidsbesparende distribution.
 • Håndtering af afdelingsspecifikke signaturer.
 • Håndtering af flere signaturer pr. medarbejder, fx sprogvarianter.
 • Support af fællespostkasser/afdelingspostkasser.
 • Mulighed for at danne andre filer end HTML signaturer. Dette kan fx benyttes til at danne XML filer til signaturer i Word eller andre programmer, eller det kan benyttes til at danne konfigurationsfiler til programmer med personoplysninger.

Vi understøtter alle nyere versioner af IBM Notes, såsom 6.x, 6.5.x, 7.x, 8.x, 8.5x og endelig 9.x

Med Admin.Easy® Signature Maintenance er det nemt at opbygge afdelingsspecifikke signaturer. Udvælgelse af personer kan ske for alle brugere eller I kan udvælge brugere ud fra:

 • Det hierarkiske Notesnavn (OU’er eller Organization).
 • Felt-værdier i persondokumentet i Domino Directory.
 • Felt-værdier i persondokumentet i en anden database, fx HR database.
 • Grupper i Domino Directory.