Scanning foretages på alle eller udvalgte databaser på en IBM Domino-server for at undersøge, om der er aktivitet i databaserne, men også hvilke brugere som er aktive. Output foretages i en separat database.
For hver database udtrækkes ”Database Activity” via C-API’et. Der foretages et gennemløb af samtlige entries, men gemmer kun de seneste entries pr. bruger/server/database, og scanningen gemmer kun inden for et bestemt tidsinterval, fx de sidste 3 måneder.

Resultatet af ovenstående scanninger pr. server opsummeres i Database Activity Scanner Dashboard (DAS Dashboard), således at database activity kan ses pr. applikation (samlet på replica Id) og vil være den typiske indgangsvinkel for nærmere analyser.